Menu Zavřeno

Proč se říká “ohrnovat nos nad něčím” a co to znamená?


Výraz “ohrnovat nos nad něčím” je idiom, který se používá v mnoha jazycích, včetně češtiny. Tento idiom má svůj původ ve vizuálním gestu, kdy člověk doslova ohrne nos, což je pohyb, který může naznačovat pohrdání nebo nadřazenost. Když někdo ohrnuje nos nad něčím, obvykle to znamená, že má na danou věc, osobu nebo situaci pohrdavý nebo snobský postoj. Vyjadřuje to, že dotyčný považuje danou věc za pod svou úroveň nebo nedostojnou své pozornosti či zájmu.

Tento idiom tedy může být použit v situacích, kde chceme říci, že někdo je příliš hrdý nebo arogantní na to, aby akceptoval nebo ocenil něco, co je považováno za běžné, obyčejné nebo nižšího standardu. Například, když někdo odmítne jíst běžné jídlo, protože je zvyklý na luxusní restaurace, můžeme říci, že “ohrnuje nos nad domácí kuchyní”.

Posted in Česky

Související