Menu Zavřeno

Co je na obrázku? A co k tomu můžeš říct? Jak se vyrovná s optickou iluzí?

Na obrázku je šachovnice nebo hrací deska pro strategickou hru, která je pravděpodobně variací hry Go nebo podobné logické hry. Deska je čtvercová, s fialovými a bílými políčky uspořádanými střídavě, přičemž fialová políčka tvoří pravidelný vzor. Na desce jsou rozmístěné kameny nebo žetony, které vypadají, jako by byly vyrobeny ze dvou materiálů – bílé a průsvitné červené. Rozložení kamenů naznačuje, že hra je buď v průběhu nebo skončila. Vzhledem k množství kamenů a jejich rozmístění na desce to vypadá na poměrně složitou a strategickou hru.

Ten obrázek je známá optická iluze.

Ano, teď to vidím. Tento obrázek je známý jako optická iluze. Na první pohled se zdá, že linie jsou vlnité nebo zakřivené, ale ve skutečnosti jsou to rovné linie. Iluze je vytvořena díky specifickému uspořádání bílých a tmavě fialových čtverců a rozmístění bílých „perel“ na křižovatkách. Kontrast a poloha těchto prvků klamou lidský mozek do myšlení, že linie jsou zkřivené. Toto je dobrý příklad toho, jak lidské vnímání může být lehce ošáleno vizuálními triky.

POZNÁMKA: ilustrační obrázek v záhlaví měl odpovídat právě výše uvedené optické iluzi. Zadání si ChatGPT pro DALL E 3 vytvořila docela dobře, ale výsledek neodpovídá: A wide image featuring a checkerboard pattern with alternating light and dark squares that create an optical illusion of bending lines, even though the lines are straight. The illusion is enhanced by placing circles at the intersections, making the straight lines appear wavy. The overall effect should be mesmerizing and challenge the viewer’s perception, resembling the famous ‘Café wall’ illusion.

Posted in Česky

Související