Menu Zavřeno

Jaké jsou nejvíce používané slovenské nadávky?

Je těžké s jistotou říct, které slovenské nadávky jsou nejvíce používané, jelikož jejich frekvence se liší v závislosti na regionu, sociálním prostředí a individuálním jazyce.

Nicméně, můžu vám nabídnout seznam tradičních a běžně používaných slovenských nadávek, rozdělených do kategorií:

Mírné nadávky:

 • Ťažký/ťažká: Tato nadávka se dá přeložit jako “těžký/těžká” a používá se k vyjádření nelibosti, zklamání nebo frustrace.
 • Dočerta: Slovenský ekvivalent “do čerta”, používaný k vyjádření hněvu nebo netrpělivosti.
 • Fíha: Mírná nadávka vyjadřující překvapení nebo zděšení.
 • Bože: Zvolání “Bože” se používá k vyjádření různých emocí, jako je strach, údiv nebo hněv.

Silnější nadávky:

 • Hlupák/hlúpa: Slovenský ekvivalent “hlupák/hlupá”, používaný k označení někoho, kdo je hloupý nebo nerozumný.
 • Idiot/idiotka: Další silná nadávka pro označení někoho, kdo je hloupý nebo nerozumný.
 • Krava/krava: Tato nadávka se používá k označení hloupé nebo nepříjemné osoby.
 • Piča/piča: Velmi vulgární nadávka používaná k urážce žen.
 • Kurva/kurva: Další velmi vulgární nadávka, která se obvykle používá jako nadávka nebo k zdůraznění něčeho.

Zvláštní kategorie:

 • Nadávky týkající se matek: Tyto nadávky uráží matku osoby, na kterou jsou namířeny. Patří mezi ně “ty tvoja mater!”, “do p…. tvojej matere!” a podobně.
 • Nadávky týkající se sexu: Tyto nadávky uráží sexuální orientaci nebo aktivity osoby. Patří mezi ně “ty buzerant!”, “ty lesba!”, “ty kurva!” a podobně.
 • Rasové a etnické nadávky: Tyto nadávky uráží rasu nebo etnický původ osoby. Jsou vnímány jako velmi urážlivé a jejich používání se nedoporučuje.

Je důležité poznamenat, že používání nadávek může být vnímáno jako urážlivé a agresivní. Je důležité zvážit kontext a situaci, než se rozhodnete nadávku použít. Vždy je lepší vyjádřit se slušně a s respektem, i když jste naštvaní nebo frustrovaní.

A CHAT GPT, kupodivu odpověděla


Některé z nejčastějších slovenských nadávek zahrnují:

 1. “Do piče” – obvykle výrazná a emotivní nadávka, která se používá k vyjádření frustrace nebo zlosti.
 2. “Hovno” – pejorativní termín, který označuje něco nekvalitního nebo nechtěného.
 3. “Kurva” – univerzální nadávka, která může být použita k vyjádření vzteku, rozhořčení nebo obecného nesouhlasu.
 4. “Sračky” – nadávka, která se používá k označení něčeho jako nekvalitního, nepříjemného nebo nechtěného.
 5. “Kokot” – vulgarismus, kterým se často označují osoby nebo situace, které jsou považovány za hloupé nebo iritující.

Je důležité si uvědomit, že používání nadávek by mělo být omezeno a mělo by se používat s

Posted in Slovensky

Související