Menu Zavřeno

Jak do češtiny přeložit Enshittification?


Překlad slova “Enshittification” do češtiny není úplně jednoduchý, protože se jedná o neologismus s poměrně specifickým významem. Zde je několik možností:

1. Zprznění: Toto je obecný termín, který vyjadřuje znehodnocení nebo poškození něčeho. V tomto kontextu by se dalo použít k vyjádření procesu, kdy se něco stává čím dál tím horším, zanedbanějším nebo chaotickějším.

2. Zabahnění: Toto slovo má doslovný význam “znečištění bahnem”, ale v přeneseném smyslu se dá použít i k vyjádření zhoršení kvality něčeho. V tomto kontextu by se dalo použít k vyjádření procesu, kdy se něco stává čím dál tím více znepokojivým, nepříjemným nebo znepokojivým.

3. Zkurvení: Toto je vulgární termín, který se používá k vyjádření silného negativního hodnocení něčeho. V tomto kontextu by se dalo použít k vyjádření procesu, kdy se něco stává čím dál tím horším, znepokojivějším nebo nepříjemnějším.

4. Zdegradace: Toto slovo vyjadřuje pokles v kvalitě, hodnotě nebo stavu něčeho. V tomto kontextu by se dalo použít k vyjádření procesu, kdy se něco stává čím dál tím horším, méně funkčním nebo méně užitečným.

Kromě těchto možností se dá “Enshittification” přeložit i opisně, například jako “proces zhoršování”, “proces znehodnocování”, “proces degradace” atd.

Který překlad je nejvhodnější, závisí na konkrétním kontextu, ve kterém se slovo používá. V případě potřeby je vhodné uvést více informací o kontextu, aby bylo možné vybrat nejvhodnější překlad.

Zde je několik příkladů použití slova “Enshittification” v češtině:

  • “Enshittification politiky v posledních letech je alarmující.”
  • “Ekonomická situace v zemi se blíží k enshittification.”
  • “Moje duševní zdraví se po rozvodu rapidně enshittifikovalo.”

Doufám, že toto objasnění pomohlo!

A překlad této věty? How the erosion of competition, regulation, and worker power ushered in the “enshittocene”, an era defined by the slow decay of online platforms like Facebook

Jak uvádíte, překlad slangového neologismu “Enshittocene” vyžaduje citlivý přístup k zachování původního významu a zároveň jeho vhodné vyjádření v češtině. Zde je několik možností, z nichž ta nejlepší bude záležet na konkrétním kontextu:

1. Éra sračkovéře: Tento překlad je doslovný a zachovává vulgární nádech originálu, přičemž “sračkovéra” je neologismus vytvořený spojením dvou slov pro vyjádření extrémně negativního stavu.

2. Éra bahenního močálu: Tato varianta využívá obraznosti bahenního močálu k vyjádření uvíznutí a zkázy, které “Enshittocene” evokuje.

3. Éra úpadku digitálních platforem: Tento překlad se zaměřuje na konkrétní dopad na online platformy a zachovává neutrálnější tón.

4. Éra zkorumpovaného internetu: Tento překlad zdůrazňuje negativní aspekt narušení konkurenčního prostředí a vyjednávací síly pracovníků.

5. Éra hnijícího internetu: Podobně jako varianta s bahenním močálem, i tento překlad využívá obraznosti hniloby k vyjádření postupné degradace.

Doporučuji zvážit vhodnost překladu na základě celkového tónu textu a cílového publika. Pokud je vhodné zachovat vulgární a provokativní charakter originálu, “Éra sračkovéře” by mohla být dobrou volbou. Pro formálnější kontext nebo pro publikum citlivé na vulgární výrazy se mohou lépe hodit neutrálnější překlady jako “Éra úpadku digitálních platforem” nebo “Éra zkorumpovaného internetu”.

Doufám, že tyto návrhy pomohou!

Takže překlad celé věty? How the erosion of competition, regulation, and worker power ushered in the “enshittocene”, an era defined by the slow decay of online platforms like Facebook

Tady je několik možností překladu celé věty, s ohledem na různé styly a míry zachování vulgarity:

Zachování vulgarity:

  • Jak eroze konkurence, regulace a síly pracovníků uvrhla nás do „sračkovéry“, éry definované pomalým úpadkem online platforem jako Facebook.
  • Jak rozkladnutí konkurence, regulací a síly zaměstnanců nás přivedlo do „éry sraček“, období charakterizovaného pomalým hnitím online platforem jako Facebook.

Mírnější vulgarita:

  • Jak ubývání konkurence, regulací a vlivu zaměstnanců přivedlo na scénu „éru bahenního močálu“, období definované pozvolným úpadkem online platforem jako Facebook.
  • Jak eroze konkurence, regulací a moci pracovníků zahájila „éru hnijícího internetu“, období charakterizované pomalým rozkladem online platforem jako Facebook.

Neutrální:

  • Jak oslabení konkurence, regulací a vyjednávací síly pracovníků vedlo k „éře úpadku digitálních platforem“, období definované pomalým chátráním online platforem jako Facebook.
  • Jak eroze konkurenčního prostředí, regulačního rámce a postavení zaměstnanců přivodilo „éru úpadku online platforem“, charakterizovanou pozvolným zhoršováním stavu online platforem jako Facebook.

Výběr vhodného překladu závisí na celkovém kontextu textu, jeho cílovém publiku a požadovaném stupni formálnosti. Doufám, že vám tyto možnosti pomohou!

PS: Zajímavé čtení v ‘Enshittification’ is coming for absolutely everything

Posted in Anglicky, Česky

Související